Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T16:29:49+01:00
Synteza białek odbywa się w specjalnych organellach komórkowych zwanych rybosomami.Zazwyczaj liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego białka jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek).Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. W naturze nie istnieje woda bez domieszek, gdyż wchłania gaz oraz rozpuszcza wiele substancji stałych. Nawet w deszczówce z nieskażonego środowiska rozpuszczone są sole mineralne i gazy. Woda i biopolimery (białka) w żywej komórce to jeden nierozdzielny układ. Zmiany stanu wody mogą pociągnąć za sobą zmiany makrocząsteczek białka, a w konsekwencji wszystkich ogniw przemiany materii w żywych organizmach. Woda zachowuje i programuje pamięć.
1 5 1