Wyrażenia algebraiczne
Uzasadnij że :
a) suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3
b)suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4
c)suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8
Udowodnij nasttępujące twierdzenie:
Jeżeli od liczby dwucyfrowej odejmiemy liczbę dwucyfrową powstałą z przestawienia cyfr tej liczby, to otrzymamy liczbę podzielna przez 9

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:04:44+01:00
A)3+4+5= 9 - jest podzielne
b) 5+7= 12 - jest podzielne przez 4
c) 9+11+13+15 = 48 - jest podzielne przez 8

22 - 4= 18 - prawda