Odpowiedzi

2009-10-28T16:17:25+01:00
To samochody mają pierwsze miejsce w niszczeniu nam najbliższego środowiska naturalnego. Silniki spalinowe używane w pojazdach mechanicznych-autach, ciężarówkach czy autobusach ? są głównym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia. Podczas pracy każdego silnika z rur wydechowych samochodu wydobywają się gazy spalinowe. Jest to mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza; przy spalaniu zupełnym ? dwutlenek węgla i wodór oraz ślady metanu. W gazach spalinowych otrzymywanych w procesie spalania zasiarczonych paliw stałych, ciekłych i gazowych znajduje się również gazowy dwutlenek siarki, będący przyczyną tzw. kwaśnych deszczów niszczących lasy i zakwaszających glebę. W gazach spalinowych powstałych w wyniku spalania etyliny jest obecny trujący dwutlenek ołowiu. Z rur wydechowych pojazdów wydobywają się takie gazy jak: tlenki węgla i azotu oraz węglowodory. Szkodliwe dla człowieka są też związki ołowiu (metalu ciężkiego) zawarte w benzynie i spalinach samochodowych. Coraz więcej ludzi zapada na choroby dróg oddechowych a w szczególności na astmę. Pojazdy mechaniczne mają też negatywny wpływ na niektóre zjawiska występujące w atmosferze takie jak np. efekt cieplarniany czy także kwaśne deszcze i zanieczyszczenie wód, o których pisze poniżej.