Odpowiedzi

2010-03-22T19:10:19+01:00
Zabór pruski – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez Królestwo Pruskie.

Obszar ziem dawnej Rzeczypospolitej pod władztwem króla pruskiego zmieniał się w na przestrzeni lat tj. od pierwszego rozbioru w 1772 r. do chwili odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.


Myslę że wystarczy:):)