Odpowiedzi

2010-03-22T19:18:15+01:00
Dawniej rzeźbiarzami naszej planety były siły przyrody, takie jak:
ogień, woda, powietrze, temperatura, czynniki atmosferyczne. Obecnie rzeźbiarzem naszej planety jest niestety człowiek. To on decyduje co gdzie będzie rosnąć. Niewiele jest teraz przykładów, np. puszczy pierwotnej.
To główne zagadnienia rozwiń to sobie. Mam nadzieje że pomogłam.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:44:47+01:00
Można z całą pewnością wyróżnić kilku takich „rzeźbiarzy” naszej planety, które w mniejszym bądź większym stopniu wpłynęły na ukształtowanie Ziemi, m.in.: lądolody, ruchy płyt tektonicznych, wulkanizm, działalność morza, działalność wiatru, działalność rzek itd.

Jeśli chodzi ruchy płyt tektonicznych to istnieje teoria, która mówi, że litosfera która składa się z płyt tektonicznych (oceanicznych i kontynentalnych) przemieszczają się względem siebie prawdopodobnie przez prądy konwekcyjne występujące w płaszczu ziemi. Te płyty tektoniczne mogą się zbliżać do siebie (granica zbieżna), oddalać się od siebie (granica rozbieżna), bądź też ocierać się o siebie (granica przesuwcza). W momencie zbliżania się do siebie powstawać mogą góry, a dokładniej góry fałdowe. W przypadku oddalania się powstają grzbiety śródoceaniczne. Gdy płyty się przesuwają względem siebie pojawiają się uskoki transgresywne.

Wulkanizm zaś odpowiedzialny jest m.in. za powstanie gór wulkanicznych. Góry te mogą powstawać zarówno na lądzie, jak i na dnie oceanicznym, jeśli wynurzą się na powierzchnię, wówczas mówimy o wyspach wulkanicznych. Do takich wysp należą Hawaje.
Lądolody to z pewnością bardzo wpłynęły na rzeźbę Ziemi. Obszary na których występowały charakteryzują się występowaniem specyficznych form, np. ozy, kemy, pradoliny, moreny denne, moreny czołowe, liczne jeziora, głazy narzutowe.
Jeśli chodzi o działalność morza to może być ona niszcząca bądź budująca. Niszcząca powoduje rozbijanie, odrywanie, rozmywanie utworów, z których zbudowany jest brzeg. Mogą powstawać tzw. Nisze abrazyjne. Akumulacyjna działalność morza uwidacznia się u brzegu, gdzie mogą powstawać plaże, jeziora przybrzeżne, laguny, mierzeje, kosy, mielizny, rewy – wały piaszczyste, itp.
Działalność wiatru również może być budująca jak i niszcząca, Budująca to np. wydmy. Niszcząca to wietrzenie mechaniczne skał, w rezultacie, którego skały ulegają kruszeniu.


Mam nadzieję, że troszkę pomogłam, w razie jakiś pytań pisz