1Oblicz:
a)21,24:10 5,82:10 0,81:10 b)12,3:100 26:100 0,06:100 c)2,01:1000 42:1000 0,6:1000 d)6,2:10² 0,7:10² 2,5:10⁵
2.Zapisz,używając przecinka:
275/10 3075/10 1347/100 257082/1000 3700500,10000
3.Zastąp kropki odpowiednimi liczbami:
5,042m=...cm 145,8cm=...m 0,0023km=...m 0,7m=...km
21,06dag=...g 40,7g=...dag
4.sto spinaczy biurowych waży0,035 kg.Ile kg waży 10spinaczy,a ile jeden spinacz?ile to dekagramów?
5.Uzupełnij:
a)0,2405×.....=240,5 0,001×....=0,01 ....×2,2=220
b)1237:....=1,237 908,6:.....=9,086 0,01:....=0,001
6.wstaw wyniki:
4,5:100=..... 0,6:100=..... 207,5:1000= 25,4:1000= 6,8:1000=..... 2:100=... 75:100=..... 13:1000

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:53:59+01:00
1Oblicz:
a)21,24:10=2,124
5,82:10=0,582
0,81:10=0,081
b)12,3:100=0,123
26:100=0,26
0,06:100=0,0006
c)2,01:1000=0,00201
42:1000=0,042
0,6:1000=0,0006
d)6,2:10²6,2:100=0,062
0,7:10²=0,7:100=0,007
2,5:10⁵=2,5:100000=0,000025
2.Zapisz,używając przecinka:
275/10=27,5
3075/10=307,5
1347/100=13,47
257082/1000=257,082
3700500/10000=370,05
3.Zastąp kropki odpowiednimi liczbami:
5,042m=504,2cm
145,8cm=1,458m
0,0023km=2,3m
0,7m=0,0007km
21,06dag=210,6g
40,7g=4,07dag
4.sto spinaczy biurowych waży0,035 kg.Ile kg waży 10spinaczy,a ile jeden spinacz?ile to dekagramów?

x*100=10*0,035
100x=0,35|:100
x=0,0035kg = 0,35dag waga 10 spinaczy

x*10=1*0,0035
10x=0,0035|:10
x=0,00035 = 0,035dag waga 1 spinacza

5.Uzupełnij:
a)0,2405×1000=240,5
0,001×10=0,01
100×2,2=220
b)1237:1000=1,237
908,6:100=9,086
0,01:10=0,001
6.wstaw wyniki:
4,5:100=0,045
0,6:100=0,006
207,5:1000=0,2075
25,4:1000=0,0254
6,8:1000=0,0068
2:100=0,02
75:100=0,75
13:1000=0,013
7 4 7