Przeanalizuj opis doświadczenia. Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji.

Do probówki z kwasem azotowymV i oranżem metylowym wrzucono kawałek wapnia. Do wylotu probówki zbliżono zapalone łuczywko.
Obserwacje:Reakcja zachodzi gwałtownie,wydziela się ciepło. Po zbliżeniu zapalonego łuczywka słychać charakterystyczny dźwięk.
Wniosek:
Równanie reakcji:

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:40:03+01:00
Wniosek: wydziela się wodór
Równanie reakcji:
2HNO₃ + Ca → Ca(NO₃)₂ + H₂
3 5 3