Przekształć bajkę Ignacego Krasickiego pt. Lis i wilk w krótkie opowiadanie, w którym zmienisz mowę niezależną na zależną..

Wpadł lis w jamę, wilk nadszedł, a widząc w złym stanie,
Oświadczył mu żal szczery i politowanie.
"Nie żałuj — lis zawołał — chciej lepiej ratować".
"Zgrzeszyłeś, bracie lisie, trzeba pokutować".
I nagroda, i kara zarówno się mierzy:
Kto nikomu nie wierzył, nikt temu nie wierzy.

Proszę , pilne !!!

1

Odpowiedzi

2015-08-17T21:27:40+02:00
Lis wpadł do jamy,wkrótce nadszedłwilki zaczął mu szczerze współczuć..Lisowoi nie potrzebne była litość wilka.Powiedziałwilkowi,aby go nie żałował,tylko udzieliłpomocy. Nato mądrty wilk mu odrzekł, że to uwięzienie w jamie jest karą dla lisa za jego złe zachowanie. .Kto wszystkich oszukuje,ten nigdy nie otrzyma pomocy.
62 3 62