Odpowiedzi

2009-10-28T17:14:19+01:00
Dane:
v=18km/h
t=4s

najpierw zamieniamy jednostkę szybkości:
18km/h=5m/s

korzystamy ze wzoru na opóźnienie:
a=Δv/Δt=5m/s/4s=1.25m/s²

obliczmy drogę:
s=½at²= ½*1,25m/s²*(4s)²=10m

Odp.: Opóźnienie tramwaju wynosi 1.25m/s², a droga 10m.
1 5 1