Jeżeli siła wypadkowa działająca na samochód o masie 2000 kg ma wartość 1000 N i jest zwrócona w stronę, w którą porusza się samochód, to prędkość samochodu będzie w każdej sekundzie:
A. rosła o 0,5 m/s
B. malała o 0,5 m/s
C. rosła o 2 m/s
D. malała o 2 m/s

Uzasadnij swoją odpowiedź.
( bez uzasadnienia zgłaszam jako błędną odpowiedź! )

1

Odpowiedzi

2010-03-22T21:40:17+01:00
Dane:
m=2000kg
Fw=1000N
szukane:a

a = Fw / m

a = 1000 N (kg *m/s²)/2000 kg
a = 0,5 m/s²

Prędkość w każdej sekundzie będzie wzrastać o 0,5 m/s ponieważ jak wynika z treści zadania siła jest zwrócona w stronę, w którą porusza się samochód czyli go (popycha).
2 5 2