Uczeń do probówki zawierającej roztwór wodorotlenku sodu w obecności fenoloftaleiny wkraplał roztwór kwasu siarkowego (VI) do momentu odbarwienia się roztworu fenoloftaleiny. Jaką barwę miał roztwór wyjściowy ? Dlaczego nastąpiło odbarwienie roztworu fenoloftaleiny? Wyjaśnij zapisując odpowiednie równanie reakcji. Jaki to typ reakcji?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:34:52+01:00
Roztwór wyjściowy miał barwę malinową.
Nastąpiło odbarwienie roztworu z powodu pojawienia się jonów H⁺ i zmniejszania się ilości jonów OH⁻, powstaje woda:

2NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + 2H₂O reakcja zobojętniania

Mam nadzieję, że pomogłam :) Byłoby mi miło, gdybym dostała naj :)
Pozdrawiam