Proszę mi pomóc.Bardziej zalezy mi na zadaniu 2 i 3 oraz 1C i d.To ważne jest dla mnie.Z tego piszę poprawkę na koniec semestru.Proszę i błagam o pomoc w tych zadaniach.Pozdrawiam :-)

1.Zaznacz ma płaszczyźnie kartezjańskiej zbiory:
A={(x,y) : x,y∈R i x≥2}
B={(x,y) : x,y ∈ R i y≤1}
C={(x,y) : x,y ∈ R i 1<3<3
D={(x,y) : x,y ∈ R i -2≤y≤1
2.Przekształć równanie prostej w postaci kierunkowej do postaci ogólnej:
a).y=-x
b).y= minus dwie siódme x plus trzy czternaste
3.Przekształć równanie prostej z postaci ogólnej do postaci kierunkowej
a).x-3y+2=0
b).2x-5=0
c).x-y=0

1

Odpowiedzi

2010-03-23T10:07:46+01:00

1.Zaznacz ma płaszczyźnie kartezjańskiej zbiory:
A={(x,y) : x,y∈R i x≥2}
narysuj prosta pionowa w x=2 i zaznacz wszystko po prawej stronie
B={(x,y) : x,y ∈ R i y≤1}
narysuj prosta pozioma w y=1 i zaznacz wszystko pod nia wszystko
C={(x,y) : x,y ∈ R i 1<3<3
nie wiem brak x i y
D={(x,y) : x,y ∈ R i -2≤y≤1
narysuj prosta y=1 pozioma i zazanacz pod nia wszystko nastepnie na tym samym wykresie narysujn[prosta y=-2 i zaznacz wszystko nad nia tam gdzie sie zakreskowaly to rozwiazanie

2.Przekształć równanie prostej w postaci kierunkowej do postaci ogólnej:
Ax+By+C=0-postac ogólna
a).y=-x
x+y=0
b).y= minus dwie siódme x plustrzy czternaste
2/7x+y-3/14=0/*14
4x+14y-3=0

3.Przekształć równanie prostej z postaci ogólnej do postaci kierunkowej
y=ax+b-postac kierunkowa
a).x-3y+2=0
-3y=-2-x/:(-3)
y=1/3x+2/3
b).2x-5=0
brak y
c).x-y=0
-y=-x
y=x