Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T09:36:33+01:00
Zad.2
a)x+3≠0
x≠-3
D=R\{-3}
mz
2x=0
x=0
b)
(x-2)(x+2)≠0
x-2≠0 i x+2≠0
x≠2 i x≠-2
D=R\{-2,2}
mz
3x-6=0
3x=6
x=2∉D zatem nie ma mioejsca zerowego
c)D:
x-2≥0
x≥2
mz
x-2=0
x=2
Zad.1
a)D=<-6,6>
Y=<-2,3>
b)mz
x=-4,x=-2,x=0
c)f rosnaca w przedzialach <-6,-3>;<-1,3>
f malejaca w przedzialach <-3,-1>; <3,4>
f stała <4,6>
d) dla x=-5, x=-1
e)x∈<1,6>u{-3}