Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T12:00:39+01:00
Przykład morze bałtyckie

Morzu Bałtyckiemu poważnie zagrażają ścieki przemysłowe i komunalne (ścieki powstające na skutek działalności człowieka, będące mieszaniną odpadów z gospodarstwa domowego, wydalin fizjologicznych człowieka i zwierząt domowych, odpadów za szpitali, pralni oraz innych zakładów przemysłowych, które nie mają specjalnego oczyszczenia). Szczególnie niebezpiecznym składnikiem tych ścieków są przede wszystkim wirusy i chorobotwórcze bakterie. Stałym ich elementem jest Escherichia coli zwana pałeczką okrężnicy, która sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jej obecność w wodzie może być wskaźnikiem występowania innych niebezpiecznych patogenów.
2010-03-23T12:06:58+01:00
-kwaśne deszcze
-zmiany składu chemicznego oraz odczynu pH
-obecność drobnoustrojów patogennych
-ścieki odprowadzane wylotami kanalizacyjnymi z terenów miast oraz wsi
-zanieczyszczenia liniowe wśród szlaków komunikacyjnych
-spływy rolnicze z pól ,gnojowisk i ogrodów
-zanieczyszczenia spływające z gospodarstw rolnych ,szpitali , zakładów przemysłowych
-spuszczanie ciepłych wód płynących może powodować uwalnianie toksyn z osadów dennych i obniżenie zawartości tlenu w wodzie
-zanieczyszczenia przemysłowe głownie kwasy organiczne ,oleje mineralne ,cyjanki