Odpowiedzi

2010-03-23T15:12:28+01:00
Środkami okręgu są kolejno punkty S₁=(1,-4) i S₂=(-2,0).
Liczymy odległość między tymi punktami, czyli długość wektora S₁S₂.
|S₁S₂|² = (x₂-x₁)² + (y₂-y₁)²
|S₁S₂|² = (-2-1)² + (0+4)²
|S₁S₂|² = 9 + 16
|S₁S₂| = √25 = 5
5 jest oczywiście liczbą wymierną, więc koniec dowodu ;)
2 5 2