Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:20:42+01:00
MCa(OH )2-ta dwójka ma byc mala na dole= 40u+(16u+1u)razy 2 = 40u + 34u= 74u

%Ca
100% ----- 74u
x%-------40u

x= 4000 podzielone 74 = ok. 54%

%O
100% -----74u
x%------ 32u

x= 3200 podzielone 74 =ok.43%

%H
100%----- 74u
x% ----- 2u
x= 200 podzielone 74 = ok.2%

2009-10-28T18:22:45+01:00
Wzór wodorotlenku wapnia to Ca(OH)₂, a jego masa molowa to 74 g
Mmol Ca = 40 g
Mmol O = 16 g
Mmol H = 1 g

Zawartość procentowa to inaczej zawartość w 100 g związku.
Układamy proporcje:

40 g Ca---------------------------74 g Ca(OH)₂
x (g Ca).........................100g Ca(OH)₂

Po wyliczeniu "na krzyż" x ≈ 54 %


32 g O---------------------------74 g Ca(OH)₂
x (g O)--------------------------100 g Ca(OH)₂

x ≈ 43 %


2 g H----------------------------74 g Ca(OH)₂
x (g H)-------------------------100 g Ca(OH)₂

x ≈ 3 %

Pozdro)