Odpowiedzi

2010-03-23T17:27:09+01:00
PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU NR.123

FIRMA; MONTREAL SERWIS POLSKA
UL. CICHA 34
100-OOO Kostrzyn


UŻYTKOWNIK ;(PAN/I)

NAZWISKO; NOWAK
IMIĘ; JAN


SAMOCHÓD; ROK PRODUKCJI; 2010
NR.REJESTRACYJNY; WG 1234B
MARKA; OPEL
TYP; CORSA
KOLOR; GRANAT
NR.VIN; 342
KOLOR WNĘTRZA ZGODNY Z ZAMÓWIENIEM; TAK / NIE*
ROZMIAR OPON; 15
KOD RADIA; 654
KOD IMMOBILIZERA; 4576
ELEMENTY PRZEKAZANE UŻYTKOWNIKOWI PODCZAS ODBIORU

DOWÓD REJESTRACYJNY; TAK / NIE* KOMPLET KLUCZY; 1 / 2 / 3/
UBEZPIECZENIE; TAK /NIE* KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW; TAK / NIE*
INSTRUKCJA OBSŁUGI; TAK / NIE*
KARTA OBSŁUGI TECH. MONTREAL; TAK / NIE*
OPONY ZIMOWE(LETNIE W BAGAŻNIKU); TAK / NIE*

PRZEKAZANIE POJAZDU;
STWIERDZONY STAN LICZNIKA; 100 KM
CZY UZYSKALIŚCIE PAŃSTWO WSZYSTKIE OCZEKIWANE INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI POJAZDU W MOMENCIE JEGO PRZEJĘCIA; TAK ; NIE*
CZY DOKONANO PREZENTACJI OŚWIETLENIA KOŁA ZAPASOWEGO,I LEWARKA, WSKAŹNIKA POZIOMÓW PŁYNÓW; TAK / NIE
CZY PODANO PRZEBIEG DO PIERWSZEGO PRZEGLĄDU; TAK / NIE *
UWAGI; BEZ ZASTRZEŻEŃ


Najemca lub osoba przez Niego upoważniona oświadcza, że przyjęła w użytkowanie wyżej opisany pojazd i potwierdza, że jest on zgodny
ze specyfikacją zamówienia i nie zgłasza zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, stanu nadwozia i powłoki lakierniczej. Najemca
oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami eksploatacji pojazdów, które zobowiązują go do utrzymania pojazdu w dobrym stanie
technicznym, dokonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz do ponoszenia osobistej odpowiedzialności za ewentualne
wykroczenia drogowe i mandaty.


Za Montreal Serwis Polska Za najemcę lub osobę upoważnioną
Oświadczam że samochód jest
zgodny z w/w specyfikacją Pojazd przyjęty przez

Miejscowośc; ..................... Data godzina .............godz.........
Data; .............................
Pieczęc i podpis .................. Czytelny podpis* Niepotrzebne skreślic