Odpowiedzi

2010-03-23T17:19:14+01:00
A)x-5=⅓x+1
x-⅓x=1+5
⅔x=6 /:⅔
x=9

b) x/4-1/4=2
¼x-¼=2
¼x=2¼ /*4
x=9

c)x/5-3=x+1/5
1/5x-x=1/5+3
-4/5x=3,2 /:(-4/5)
x=-4

d)5/6(x-1)+4
5/6x-5/6=4
5/6x=4+5/6
5/6x=4 i 5/6 / *6/5
x=5,8

e)-½(-x-6)=-x
½x+3=-x
½x+x=-3
1½x=-3 /:1½
x=-2
1 5 1
2010-03-23T17:20:17+01:00
Ułamki pisałem w postaci 1/2 (jedna druga)


a)x-5=⅓x+1
x-1/3x=1+5
2/3x=6 |3/2 (mnożę orzez 3/2)
x=9
b) x/4-1/4=2
x/4=2+1/4
x/4=9/4 |4 (mnożę przez 4_
x=9
c)x/5-3=x+1/5
x/5-x=1/5+3
4/5x=9/2 |(mnożę przez 5/3)
x=15/2
d)5/6(x-1)+4 (mnożę przez nawias)
5/6x-5/6+4
5/6x=5/6-4
5/6x=-18/6 |(mnożę przez 6/5)
x=-18/5
e)-½(-x-6)=-x (mnożę przez nawias)
1/2x+3+x=0
3/2x=-3| (mnożę przez 2/3)
x=-2
1 5 1