Odpowiedzi

2010-03-23T17:38:39+01:00
Jan jakub Rousseau - sformuował pogląd, że lud jest suwerenny (niezależny) a posłowie, senatorzy i ministrowie są jego sługami. Powinni działać w jego imieniu i dla jego dobra. Jeżeli nie wywiazują się z obowiązków, lud ma prawo ich odwołać.

Denis Diderot - razem z Janem d'Alembertem stworzyli dzieło Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk sztuk i rzemiosł. Zawierało całość ówczesnej wiedzy. Składało się z 30 tomów wychodzących kolejno przez ok. 30 lat. Wspołpracowali z najtęższymi umysłami epoki - Monteskiuszem i Wolterem.

Monteskiusz - francuski filozof, prawnik i pisarz epoki Oświecenia. Największym jego dziełem było składające się z trzydziestu jeden ksiąg O duchu praw, w którym dokonał analizy znanych ówcześnie form ustrojowych.

Wolter - francuski pisarz epoki oświecenia, filozof, dramaturg i historyk.
Jako pisarz tworzył satyry, powieści, dramaty oraz (najbardziej cenione) listy. Bulwersował opinię publiczną krytycyzmem i śmiałością przekonań. Wiele podróżował. Był doradcą Fryderyka II (władcy Prus) i carycy Katarzyny II (władczyni Rosji)

jak będą jeszcze jakieś pytania to pisz śmiało, bo niedawno miałam z tego klasówkę - jak będę umiała pomóc - pomogę ;)
3 4 3