Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T18:38:55+01:00
Sprawiedliwość

W sensie religijnym za sprawiedliwość uważa się głoszenie i postępowanie zawsze zgodne, niezależnie od sytuacji z prawami bożymi – czyli regułami wynikającymi z systemu etycznego danej religii. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy takie postępowanie wymaga osobistego heroizmu, czyli jest ono związane z możliwością utraty wolności, majątku lub nawet życia. W tym sensie słowa tego używa się w takich frazach jak "człowiek sprawiedliwy"

Sprawiedliwość oznacza posłuszeństwo Bożemu prawu oraz wrażliwość na problemy człowieka

Warto w życiu urzeczywistnić cechę kardynalską jaką jest sprawiedliwość. Postępujemy wtedy zawsze zgodnie, niezależnie od sytuacji z prawami bożymi .


Każdy chrześcijanin powinien być sprawiedliwy wobec:
- Boga (cnota zwana cnotą religijności) bowiem należy pamiętać, że Jezus przyszedł na świat, by zapłacić rachunek za nasze grzechy. Za wszystkie wykroczenia zapłacił dobrowolnie wybraną śmiercią na krzyżu. Sprawiedliwość domaga się, abyśmy Go więcej kochali i byli zawsze po Jego stronie, przyznawali się do Niego w życiu osobistym i publicznym
- ludzi, którym zawdzięczam życie i wychowanie czyli rodzice dziadkowie opiekunowie. To u nich mamy dług wdzięczności za który należy im się "zapłata". Również wobec innych ludzi powinniśmy być sprawiedliwi.
Ludziom należy się poszanowanie ich praw. Człowiek sprawiedliwy wprowadza w stosunki ludzkie harmonię, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowieka sprawiedliwego wyróżnia uczciwość swoich myśli i prawość postępowania w stosunku do innych. Wszystkich obdarza odpowiednim szacunkiem. Człowiek sprawiedliwy nie będzie krzywdził swoich pracowników, nie będzie stronniczy na niczyją korzyść, czy to biednego, czy bogatego.
Sprawiedliwość można okazywać mi.in. poprzez modlitwę, dobre słowo, czyn miłości. Jeżeli komuś wyrządziliśmy krzywdę, unieśliśmy się gniewem, podnieśliśmy niepotrzebnie głos czy też skrzywdziliśmy kogoś wystawiając mu niesprawiedliwą opinię i kogoś to bardzo bolało –w imię sprawiedliwości: przeprosić, wyrównać rachunki.


2 3 2