Odpowiedzi

2010-03-23T18:09:22+01:00

– Ze względu na rodzaje odbieranego bodźca receptory dzielimy na:

· mechanoreceptory – reagujące na dotyk, ucisk,

· fotoreceptory – są wrażliwe na światło,

· termoreceptory – odbierają bodźce termiczne, np. ciepło,

· chemoreceptory – reagują na różne substancje chemiczne.

– Ze względu na źródło bodźca receptory dzielimy na:

· eksteroreceptory – odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego,

· interoreceptory – odbierają bodźce z wnętrza ciała.