Odpowiedzi

2010-03-23T18:49:03+01:00
2NO + O²--->2NO² - 2 cząsteczki tlenku azotu(II) łączą się z 1 cząst. tlenu tworząc 2 cząsteczki tlenku azotu (IV)
3ZnO+2Al--->3Zn+Al²O³ - 3 cząst. tlenku cynku łączą się z 2 atomami glinu tworząc 3 atomy cynku i tlenek glinu
FeO+C---->CO²(NIE MA TU ŻELAZA???)
2P²O5+5C----->4P+5CO² - 2 CZĄST. TLENKU FOSFORU ŁĄCZĄ SIĘ Z 5 ATOMAMI WĘGLA TWORZĄC 4 ATOMY FOSFORU I 5 CZĄST. TLENKU WĘGLA
1 4 1