Odpowiedzi

2010-03-23T18:41:11+01:00
•polskie: (Rzecki, Szprot, Węgrowicz)
- ciężko pracują na swoje utrzymanie, nigdy nie dorobili się większych majątków
- swoje życie ograniczają do pracy, z której dochody pozwalają na codzienne utrzymanie
- negatywnie nastawieni do Żydów, zazdroszczą im i Niemcom
- Izabela gardzi nimi, ponieważ patrzy na pracę jak na karę

•żydowskie: (Szlangbaum, Szuman)
- przedsiębiorczy, pracowici, wytrwali, oszczędni
- grupa jednolita i solidarna
- są też chciwi, podstępni, oszustwo w zdobywaniu pieniędzy

•niemieckie: (Minclowie, Hopfer)
- pracowici, oszczędni, zaradni, twardzi, surowi, zapobiegliwi
- wytrwale dążą do celu, którym jest pomnożenie majątku
- potrafią korzystać z nadarzających się chwili
- są ze sobą związani- jedzą razem
- Mincel uczył oszczędności, buchalterii i uczciwości
27 3 27