Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów. Ogłosił: za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny dam 1 talara, a za trujący odejmę 3 talary/
Antek przyniósł 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących.

Pilne! Błagam o dokładny sposób rozwiązania. Proszę to zrobić wykonując równanie na poziomie klasy 1 gim.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:06:24+01:00
Ha, wczoraj miałam to zadanie ;d

j-ilość grzybów jadalnych
50j - ilość grzybów trujących
j*1-3*(50-j)=18
j-150+3j=18
4j=168/:4
j=168/(kreska ułamkowa)
j=42
Odp.Zebrał 42 grzyby jadalne
1 1 1