Miedź będąca pierwiastkiem o masie atomowej 63,55u, składa się z dwóch rodzajów atomów. Atomy pierwszego rodzaju mają masę równą 63u a drugiego rodzaju 65u. Oba rodzaje mają po 29 protonów i elektronów. Pomijając bardzo małą masę elektronów:

a)oblicz liczbę neutronów w atomach obu rodzajów
b)wyjaśnij czym spowodowana jest różnica mas tych atomów
c)wytłumacz dlaczego masa atomowa miedzi wynosi 63,55u
d)podaj nazwę pierwszego i drugiego rodzaju atomów miedzi

Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:36:28+01:00
A)Cu 63 neutr=63-29=34

Cu 65 neutr=65-29=36
b) spowodowona jest różną liczbą neutronów w jadrze
c) powieważ jest w przyrodzie wiele izotopów i karzdy inaczej warzy. Ta masa jest to średnia warzona mas izotopów(m=(masa*%+masa*%+...)/100%)
d) miedź 63
miedź65