Odpowiedzi

2010-03-23T22:22:15+01:00
Urodził się w 469 roku w miasteczku Alopece. Dokonał on zwrotu w filozofii. Jako pierwszy zajął się człowiekiem i jego uczynił środkiem swego myślenia. Sokrates nie stworzył zamkniętego systemu filoz.; podkreślając świadomość własnej niewiedzy ("wiem, że nic nie wiem"; "scio me, nihil scire"),

Głównym zadaniem dla Sokratesa było dojście do samowiedzy. Prowokował ludzi do myślenia. Nie obawiał się ośmieszać ludzkiej głupoty. Często też przysparzał sobie tym wrogów. Głównym celem jego filozofii była dialektyka (ztuka dyskutowania, zwłaszcza umiejętność dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika).

Z jego osobą nieodłącznie wiążę się tzw. metoda elenktyczna, która ukazywała złudność dotychczasowej wiedzy. Jej rola polegała na destrukcji dotychczasowych mniemań człowieka. Sokratejskie pytania zmuszały zapytywanego do wyciągnięcia wniosków,różnicowały one skrajność danego pojęcia, poprzez dochodzenie od ogólności do szczegółowości. Dzięki temu zapytywany mógł odnaleźć immanentność danego pojęcia.

Drugą metodą była metoda majeutyczna. Jej zadaniem było wspomaganie człowieka w jego rozumowaniu. Sokrates chciał być jedynie pomocnikiem do dojścia do samowiedzy.

Ożenił się jeden raz, z legendarną Ksantypą, która stworzyła taką atmosferę w domu, że Sokrates uciekał na ulicę. Miał z nią syna Lamproklesa, który jak twierdził Platon był poetą.