1. Kula o promieniu 10cm i prostopadłościan, którego jedna ze ścian ma wymiary 8cm i 12,5cm, mają taką samą objętość. Oblicz ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli. Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij
π = 3. Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych (0,1cm).

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:39:36+01:00
V kuli=⁴/₃πr³=⁴/₃×3×10³=4000cm³
4000cm³=8×12,5h
h=4000:100
h=40cm= wysokosc prostopadłoscianu
pole kuli=4πr²=4×3×10²=1200cm²
pole prostopadłoscianu=2×8×12,5+2×8×40+2×40×12,5=200+640+1000=1840cm²
1840:1200≈1,53 razy wieksze jest pole prostopadłoscianu od pola kuli


Pozdro ^^ xD