Napisz pare zdań po angielsku o kimś znanym kto żyje np o Justinie Bieberze zdania mają być:
z czego ta osoba jest sławna
gdzie mieszka
co teraz robi <np nagrywa nową płyte>
co lubi robic w wolnym momencie
proszę o natychmiastową pomoż jestem w 6 kl i mam tylko czasy past simple i continus prosze o pomoc b to potrzebuje na jutro czekam i z góry dziękuje

3

Odpowiedzi

2010-03-23T21:19:26+01:00
Justin Bieber is a singer and he is famous for it. He lives in Canada and he has many fans, as well as fans. In the free time much he is singing and he is meeting with acquaintances. He often also gives a concert. Very much many people are listening to his songs. He is an example to many young people.


Justin Bieber jest piosenkarzem i z tego słynie. Mieszka w Kanadzie i ma dużo fanek, jak i fanów. W wolnym czasie dużo śpiewa i spotyka się ze znajomymi. Często także daje koncerty. Bardzo dużo ludzi słucha jego piosenek. Jest on przykładem dla wielu młodych ludzi.
2 5 2
2010-03-23T21:21:11+01:00
I decided to write about Justin Bieber. He's a world famous singer. He lives in Canada. He began by adding his videos to YouTube. Recently he recorded his new album "My world 2.0". In his spare time he likes to write lyrics and play golf. I like him because he is very talented.

Zdecydowałam się napisać o J.B. On jest światowej sławy piosenkarzem. Mieszka w Kanadzie.Zaczynał od dodawania swoich filmów na YouTube. Niedawno nagrał swoją nową płytę "My world 2.0". W swoim wolnym czasie pisze teksty piosenek i gra w golfa. Lubię go, bo jest bardzo utalentowany.
  • nJe
  • Początkujący
2010-03-23T21:42:19+01:00
I decided to write about Justin Timberlake.
Justin Timberlake is an American pop musician and actor. He has won six Grammy Awards as well as two Emmy Awards. He is living in America. His last Album named FutureSex/LoveSounds was released in 2006. On February 17, 2009, Timberlake was named the "Most Stylish Man in America" by GQ magazine. He also lent his voice in Shrek movie. Timberlake will reprise his role as Artie in the fourth Shrek movie.
He likes in his spare time play golf and watch basketball.

Zdecydowałem się napisać o Justin'ie Timberlake'u.
Justin Timberlake, amerykański muzyk pop i aktor. Zdobył sześć nagród Grammy, jak również dwie nagrody Emmy. Mieszka w Ameryce. Jego ostatni album o nazwie "FutureSex / LoveSounds został wydany w 2006 roku. W dniu 17 lutego 2009, Timberlake został nazwany "Most Stylish Man in America" przez magazyn GQ. Użyczył on również swojego głosu w filmie Shrek. Timberlake powtórzy swoją rolę jako Artie w czwartej części filmu Shrek.
Lubi w wolnym czasie grać w golfa i oglądać koszykówkę.
1 5 1