Napisz wniosek w którym odpowiesz na pytanie:
Na czym polega ocalenie bohatera w wierszu?


oto wiersz:

Ocalony

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T22:08:32+01:00
W przypadku tego wiersza "ocalenie" dotyczy przeżycia czasu wojny, nie tylko podmiotu lirycznego, ale całego pokolenia ówczesnej młodzieży. Owe ocalenie jest istotne z punktu widzenia tysięcy młodych ludzi, którzy wtedy zginęli (dlatego w wierszu mowa o rzezi). W przypadku młodego pokolenia wojny nie mieli praktycznie żadnego wpływu na swoje życie. Choć nie mieli młodości, codziennego życia, zabawy, ale mieli życie. Dlatego podmiot tak manifestuje swoje ocalenie.