Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T22:09:20+01:00
2.W Gdynii znajudją się elektrownie wodociąowe.
1.
loki wytwórcze w polskich elektrowniach z roku na rok są bardziej awaryjne. Nieplanowane postoje w roku 2007 były o ponad 100 proc. dłuższe niż w roku 2004.
Średnie procentowe czasy niedyspozycyjności bloków cieplnych o mocy od 125 do 500 MW w polskich elektrowniach od lat systematycznie rosną. W roku 2007 planowane postoje zajmowały 8,61 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 7,37 proc., w roku 2005 7,5 proc. i 7,59 proc. w roku 2004.

W minionym roku postoje nieplanowane zajmowały 6,61 proc., to podobnie ile w roku 2006, kiedy ten wskaźnik wyniósł 6,57 proc. W latach poprzednich nieplanowane postoje były jednak znacznie mniejsze: w roku 2005 wyniosły 3,84 proc. a w roku 2004 tylko 2,96 proc.
Łączne procentowe czasy niedyspozycyjności, ze względu na postoje planowane i nieplanowane, w ostatnich latach wyglądały następująco:
2004 - 10,55 proc.,
2005 - 11,34 proc.,
2006 - 13,93 proc.,
2007 - 15,22 proc.

Duża część polskich jednostek wytwórczych ma już swoje lata, więc naturalne jest, że jest bardziej awaryjna niż młodsze bloki. W środowisku energetycznym mówi się jednak, że niektórym wytwórcom bloki częściej się psują wtedy, kiedy akurat PSE Operator chciałby od nich wymusić produkcję energii.

Zwiększona awaryjność była bez wątpienia jedną z przyczyn spadku produkcji energii elektrycznej w roku 2007 o ok. 2 proc. Jeśli tegoroczne lato będzie upalne, to można być pewnym, że w okresie od sierpnia do września zabraknie energii.
2010-03-23T22:11:16+01:00
1. Polskie elektrownie - Jądrowa żarnowiec , elektrownie wiatrowe