Rozwiąz równania:
dam najwięcej.
kom d profilu + ocena pROszęę!! wazne .moze byc na jutro

1)4 ½=2 ⅖ - x
2)-1.2= 2x - ⅓
3) x + 7 ½ = 3.2
4) 12,5 - x =48 ¼
5)13 ⅔ + x =5 ⅙
6)x - 25 ⅕ = - 4,4
7)39¾ - x = -15,15
8)-7⅚ + x = 8⅓
9)-18,4 + x =15⅝
10)30,35 + x= -47⅗

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:08:57+01:00

1)4 ½=2 ⅖ - x
x=2⅖-4 ½
x=2 4/10 - 4 5/10
x=24/10 - 45/10
x=-21/10= -2,1
2)-1.2= 2x - ⅓
-2x=1,2-1/3
-2x=6/5-1/3
-2x=18/15-5/15
-2x=13/15
x=-13/30
3) x + 7 ½ = 3.2
x=3,2-7,5
x=-4,3
4) 12,5 - x =48 ¼
-x=48,25-12,5
-x=35,75
x=-35,75
5)13 ⅔ + x =5 ⅙
x=5 1/6 - 13 2/3
x=31/6-41/3
x=31/6-82/6
x=-51/6
x=-8,5
6)x - 25 ⅕ = - 4,4
x=25,2-4,4
x=20,8
7)39¾ - x = -15,15
-x=-15,15-39,75
-x=-54,9
x=54,9
8)-7⅚ + x = 8⅓
x=8 1/3 + 7 5/6
x=25/3+47/6
x=50/6+47/6
x=97/6
x=16 1/6
9)-18,4 + x =15⅝
x=15,625+18,4
x=34,025
10)30,35 + x= -47⅗
x=-47,6-30,35
x=-77,95
2010-03-23T23:12:36+01:00
1)4 ½=2 ⅖ - x
x= 2⅖-4 ½
x=2,4-4,5
x= -2,1

2)-1.2= 2x - ⅓
2x= -12/10+1/3
2x= -36/30+10/30
2x= -26/30 //2
x= -13/30

3) x + 7 ½ = 3.2
x= 3.2-7.5
x= -4.3

4) 12,5 - x =48 ¼
x= 12.5-48.25
x= -335.75

5)13 ⅔ + x =5 ⅙
x= 5 ⅙ - 13 ⅔
x= 31/6-41/3
x= 31/6- 82/6
x=51/6
x= 8 ½

6)x - 25 ⅕ = - 4,4
x= -4,4+25,2
x= 20,8

7)39¾ - x = -15,15
x= 39.75+15.15
x= 54.9

8)-7⅚ + x = 8⅓
x= 25/3+47/6
x=50/6+47/6
x= 97/6
x= 16 ⅙

9)-18,4 + x =15⅝
x= 15,625+18,4
x= 34,025

10)30,35 + x= -47⅗
x= -47,6-30,35
x= 77,95