Zapisz podane informacje używając procentów:
a) Co czwarte kurze jajo na świecie zopstalo zniesione w chinach .
b)2/3 ciała dorosłego czlowieka to woda, ale u trzymiesięcznego płody woda stanowi 19/20 ciała.
c) co trzydziesta osoba pracjąca w Polsce to naucyciel.
d)Niemal 3/5 światowego produktu butto wytwarza pięć krajów (USA,Japonia,Niemcy,Francja,Wielka Brytania),które zajmują tylko czternastą część powierzchni lądów ; w krajach tych miaszka dziesiąta część ludzkości.

2

Odpowiedzi

2009-10-28T20:40:47+01:00
A) 25%
b) 66,(6)% i 96%
c) 3,(3)%
d) 60%
22 3 22
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T20:57:09+01:00
A) 25% kurzych jaj na świecie zostało zniesione w Chinach .
b)66.(6)% ciała dorosłego człowieka to woda, ale u trzymiesięcznego płodu woda stanowi 95% ciała.
c) 3.(3)% osób pracujących w Polsce to nauczyciele.
d)Niemal 60% światowego produktu butto wytwarza pięć krajów (USA,Japonia,Niemcy,Francja,Wielka Brytania),które zajmują tylko czternastą część powierzchni lądów ; w krajach tych mieszka 10% ludzkości.
37 4 37