Zad.1
Prostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 6 i 8. Wysokosc poprowadzona z wierzcholka kata prostego ma dlugosc?

Zad.2
Prostopadloscian ma wymiary 5cm*6cm*10cm. Pole powierzchni całkowitej tego prostopadloscianu jest rowne?


20pkt jest za rozwiazanie dwoch zadan, z obliczeniami. Pozdrawiam i prosze o pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T10:58:55+01:00
1]
a=6
b=8
pole=½ab=½×6×8=24j.²
c=√6²+8²=√36+64=√100=10
pole=½ch
24=½×10h
h=24:5
h=4,8= szukana wysokość
2]
a=5cm
b=6cm
h=10cm

pole=2ab+2ah+2bh=2×5×6+2×5×10+2×6×10=60+100+120=280cm²
1 5 1
2010-03-24T11:07:19+01:00
1)
a=6 c=?
b=8 a^2+b^2=c^2 twierdzenie pitagorasa
(^2 oznacza ze podniesiono do potegi 2)
8^2+6^2=c^2
64+36=c^2
c=√100
c=10
Ptrojkata=a*b÷2 lub c*h÷2 czyli
a*b÷2=c*h÷2 /*2
a*b=c*h /÷c
h=a*b/c
h=8*6/10
h=4,8
2)
Pcalkowite= 2*Ppodstawy + 2*P sciany1 +2*Psciany2
a=5 b=6 c=10
Pp=a*b
Ps1=a*c
Ps2=b*c
Pc=2*5*6+2*5*10+2*6*10
Pc=60+100+120
Pc=280 cm^2
1 5 1