Papierowy kubek w kształcie stożka ma wysokość 12 cm i
średnicę 10 cm, a kubek w kształcie walca ma wysokość 12
cm i średnicę 6 cm. W którym kubku zmieści się więcej
wody?

Oblicz pole powierzchni stożka, który powstał przez obrót
trójkąta prostokątnego o bokach 5, 12, 13 wokół dłuższej
przyprostokątnej.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T11:59:16+01:00
Zad1
dane:
H1=12cm
2r1=10cm----r1=5cm
H2=12cm
2r2=6cm-----r2=3cm
szukane:
V1=?
V2=?
V1= 1/3 *pi( r1)2*H1
V1=1/3 *pi *25 *12
V1=100 pi cm3

V2=pi (r2)2 *H2
V2= pi*9 *12
V2=108 pi cm 3
odp:
więcej zmieści się w kubku o kształcie walca.
zad2
dane:
H=12cm
r=5cm
l=13cm
P=pi r2 +2 pi *r *l
P= pi(25 +2 *5 *13)
P=pi (25 +130)
P=155 pi cm2
2 4 2
2010-03-24T12:06:04+01:00
Stożek

v=1/3Pp*h
Pp=pi*r do kwadratu
r=10:2=5cm
Pp=3,14*5 do kwadratu
Pp=3,14*25
Pp=78,5
V=1/3*78,5*12
V=1/3*157/2*12
V=157/6*12
V=314

Walec

V=pi*r do kwadratu * h
r=6:2=3
V=3,14*3 do kwadratu *12
V=3,14*9*12
V=28,26*12
V=339,12

Odp.Więcej wody zmieści się w kubku o kształcie walca.


Pc=Pp+Pb
Pp=pi*r do kwadratu
Pb=pi*r*l
Pp=3,14*5 do kwadratu
Pp=3,14*25
Pp=78,5
Pb=3,14*5*13
Pb=204,1
Pc=78,5+204,1
Pc=282,6