Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:50:22+01:00
Cechy opowiadania:
1)podporządkowanie formy opowiadania naczelnemu celowi – zaciekawieniu odbiorcy
2)swoboda kompozycyjna (wiele zawdzięcza takim gatunkom, jak: nowela, saga, powieść, reportaż, kronika, hagiografia, legenda)
3)obecność dygresji
4)oecność partii opisowych i refleksyjnych
5)częste stosowanie komunikatów fatycznych (podtrzymujących kontakt z odbiorcą)
6) wykorzystywanie ramowej kompozycji, retardacji, tajemniczości, puenty
7) prosta, jednowątkowa, epizodyczna fabuła
8)opowiadanie powinno zmierzać ku puencie
9)przedstawia uporządkowany czasowo ciąg zdarzeń
10) gramatyczna forma czasu przeszłego, określająca dystans czasowy
11) narrator może być bezosobowy lub w 1. os. lp.
12)eksponowana jest sytuacja narracyjna (okoliczności towarzyszące narracji)
13) ważna jest dynamika, barwność, plastyka i logiczność (zatem istotny jest trafny dobór słów)
14) zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego (uwypuklenie zależności między zdarzeniami)
15) gramatyczna forma czasu przeszłego (tworząca dystans między czasem opisywanym, a czasem narracji)
16)indywidualizacja opowiadanych zdarzeń
1 5 1