Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:37:23+01:00
Vorteile (zalety) :

* Das Internet ist eine Informationsguelle ( Internet jest źródłem informacji)
* Seine Bedienung ist sehr einfach (Jego obsługa jest bardzo prosta)
* Alle Informationen sind zu Hause zugänglich (wszystkie informacje są dostępne w domu)
* Man kann aus dem Internet viel Neues erfahren ( Z internetu można dowiedzieć się wiele dobrego)
* Man kann im Internet viele Leute kennen lernen (Można poznać wielu ludzi przez internet)

Nachteile (wady) :

* Jeder kann im Internet etwas veröffentlichen ( Każdy w inetrnecie może coś opublikować)
* Niemand prüft die Informationen im Internet, ob sie richtig sind (Nikt nie sprawdza, czy informacje w internecie są prawdziwe)
* Das Internet begrenzt Kontakte mit anderen Menschen (Internet ogranicza kontakty z innymi ludźmi)
* Die Kontakte mit anderen Menschen im Internet sind unpersöntlich (Kontakty z innymi ludźmi przez internet nie są bezpośrednie)
* Das Internet nimmt viel Zeit in Anspruch (Internet pochłania dużo czasu)


Pozdrawiam i proszę o najlepszą ;)
17 4 17
2010-03-24T15:45:57+01:00
Kontra:
1.Nie wissen, wer sitzt auf der anderen Seite des Computers
2 Illegale Websites.
3. Viren
4.ŠP begraben unsere E-Mail-Posteingang
5. Hacker, die in unsere GesamtrechnungPro:
1. Wir müssen zu suchen, z. B. Vorschriften, Unterricht.
2. Internet-Konten können Rechnungen bezahlen
3 Internet-Auktionen (kaufen kann, was Sie benötigen)
4 bieten die Unterhaltung
5. Anreise an verschiedene Personen per Chat kennen

Przetłumaczenie :
Wady:
1.Nie wiemy kto siedzi po drugiej stronie komputera
2 Niedozwolone strony internetowe.
3. Wirusy
4.Spam zasypuje naszą skrzynkę e-mail
5. Hakerzy, którzy włamują się do naszych kontZalety:
1. Możemy szukać n.p potrzebnych przepisów, lekcji.
2. Konta internetowe umożliwiają płacenie rachunków
3 Aukcje internetowe ( możemy kupić co potrzebujemy)
4 Zapewniają rozrywkę
5. Poznawanie różnych ludzi przez Chat
Jak złe to z góry przepraszam >
4 3 4