Figury narysowane poniżej to równoległobok i sześciokąt foremny. Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań.
sześciokąt :
Przekątna: 5x-4y;
Jeden z boków: x; (krótszy)
Drugi bok: y+1 (dłuższy)
to będzie początek :
{ x+3=3y-9
{3x-4=2y-5
równoległobok
boki :
3x-4 ii 2y-5
3y-9 ii x+3
{5x-4y=x+y+1
{x=y+1

1

Odpowiedzi

{ x+3=3y-9
{3x-4=2y-5

x-3y=-12  |*(-3)
3x-2y=-1

-3x+9y=36
3x-2y=-1

7y=35
y=5

x-3y = -12
x-15=-12
x=3{5x-4y=x+y+1
{x=y+1

4x-5y=1
x-y=1      |*(-4)

4x-5y=1
-4x+4y=-4

-y=-3
y=3

x=y+1
x=3+1
x=4
13 4 13