Zad 1. Samochód pierwsze 2km przebył z prędkością o wartości 36km/h, a następne 4km z prędkością 54km/h.
a) sformułuj pięć pytań (lub poleceń), na które można odpowiedzieć na podstawie tych informacji.
b) sporządź wykresy s(t) i v(t) dla ruchu tego samochodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:31:59+01:00
S1 = 2km
V1 = 36 km/h
s2 = 4 km
V2 =54 km/h
1. zamień jednostki na zgodne z układem SI
s1 = 2 km = 2000 m
V1 = 36 km/h = 36000 m/3600 s = 10 m/s
s2 = 4 km = 4000 m
V2 = 54 km/h = 54000 m/3600 s = 15 m/s
2. oblicz czas pokonania pierwszego odcinka drogi:
V = s/t
V*t = s
t = s/V
t1 = s1/V1
t1 = 2000 m/10 m/s
t1 = 200 s
3. oblicz czas pokonanie drugiego odcinka
t2 = s2/V2
t2 = 4000 m/15 m/s
t2 = 266,6 s
3. oblicz całkowity czas ruchu
t = t1 +t2
t = 466,6 s
4. oblicz całkowitą drogę pokonaną przez samochód
s = s1 +s2
s= 6000 m
5. oblicz prędkość średnią samochodu
Vśr = s/t (całkowita droga/całkowity czas)
Vśr = 6000 m/466,6 s
Vśr = 12,86 m/s

b. wykresy: oś x = czas, oś y = prędkość
8 3 8