Przetłumaczyć na angielski

Wielkanoc może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.
Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w roku. Kosciół katolicki uznaje święto to za najważniejsze w roku. Większość polaków również w te dni poświęca czas na uczestnictwo nabożeństwach kościelnych a także na spotkania w gronie rodzinnym. Z okresem Świąt Wielkanocnych wiąże się wiele tradycji, część z nich jest zachowywana do dziś, na lany poniedziałek nazywany również Śmigusem -dyngusem.

Oczywiście święta te są poprzedzone okresem specjalnych przygotowań, np część z nas robi świateczne porządki, nawet nie zdając sobie sprawy iż należą one do tradycji, symbolizują bowiem usuwanie śladów zimy a jednocześnie zła i chorób z naszych domów.

Przygotowujemy również święconkę , którą zanosimy w pięknie ozdobionych koszyczkach do kościoła w celu poświęcenia produktów.

W koszyczku wielkanocnym nie może przede wszystkim zabraknąć jajek które są symbolami nowego życia, zwykle mamy je w postaci kolorowych pisanek, baranka zazwyczaj wykonanego z czekolady lub cukru. Baranek symbolizuje umęczonego Chrystusa. Poświęcić należy również: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne i sól.
Na stole wielkanocnym obok mięs i ciast stawiamy koszyk ze święconką. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się zazwyczaj od dzielenia się poświęconym jajkiem, podobne jest w swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem.


z góry dziękuję ;* I wybieram najlepsze prace ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-24T15:56:35+01:00
Easter can fall out between the twenty-second twenty-fifth of March and April.
Easter is a special time of the year. The Catholic Church considers this to be the most important holiday of the year. Most Poles in those days also devotes time to the participation of church services and meetings in the family circle. The period of Easter has many traditions, some of which are preserved to this day, on Monday also called mastic Easter monday dousing.

Of course, these feasts are preceded by a period of special preparation, for example, some of us doing Christmas orders, not even realizing that they belong to the tradition, in fact symbolize the removal of traces of winter while evils and diseases of our homes.

We also prepare paigns eggs that we bring in a beautifully decorated baskets to the church in order to give the products.

The Easter basket can not be primarily run out of eggs which are symbols of new life, usually we have them in the form of colored Easter eggs, lamb, usually made of chocolate or sugar. Lamb symbolizes the martyred Christ. Should also be given to: bread, meats, horseradish, pepper, salt, and Christmas cakes.
Easter on the table next to meat and cakes we put the cart paigns eggs. Easter breakfast begins usually from sharing the blessed egg, is similar in its form and symbolism of the Christmas breaking the wafer.
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T16:06:04+01:00
Easter can fall out between March 22 and April 25.
Easter is a special time of the year. The Catholic Church considers this to be the most important holiday of the year. Most Poles in these days also devotes time to the participation of church services and meetings in the family circle. The period of Easter has many traditions, some of which are preserved to this day, on Monday also called Easter monday dousing.
Of course, these feasts are preceded by a period of special preparation, for example, some of us doing Christmas orders, not even realizing that they belong to the tradition, in fact they are symbolize the removal of traces of winter evils and diseases of our homes.

We also prepare Święconka that we bring in a beautifully decorated baskets to the church in order to hallow the products.

In Easter's basket can not primarily run out of eggs which are symbols of new life, usually we have them in the form of colored Easter eggs, lamb, usually made of chocolate or sugar. Lamb symbolizes the martyred Christ. Should also note: bread, meats, horseradish, pepper, salt, and Christmas cakes.
On Easter on the table next to meat and cakes we put the cart Święconka. Easter breakfast begins usually from sharing the blessed egg, is similar in its form and symbolism of the Christmas breaking the wafer.

Mam nadzieję, że pomogłam ( chociaż nie wiem jak jest święconka) x)