Zad. 1
Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z 15 zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty.Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

zad2.
Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen, same 4 i 5. Średnia jej ocen wynosi 4,75. Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:41:57+01:00
Zad 1 czyli zad 15 str 182

x - liczba zadań dobrze zrobionych
5x - liczba otrzymanych punktów za dobrze zrobione działanie
-2(15-x) - liczba otrzymanych punktów za źle zrobione zadanie
54 - liczba wszystkich punktów

-2(15-x) + 5x = 54
-30x + 2x + 5x = 54
7x = 84 /:7
x= 12

zad 2 czyli 16 str 182
x- liczba 5
4,75 - średnia
5x+4(12-x)
_________= 4,75 /*12
2

5x+4(12-x) = 57
5x + 48 - 4x= 57
x + 48 = 47 /*48
x=9
Zuzanna miałą 9 piątek

35 4 35