Odpowiedzi

2010-03-24T17:00:55+01:00
Liczba ludności – 81,9 mln

grupy etniczne:około 75,2 mln. mieszkańców Niemiec posiada obywatelstwo niemieckie. Spośród nich około 7 mln posiada dwa obywatelstwa lub nie urodziło się w Niemczech, ale posiada niemieckie obywatelstwo lub język niemiecki nie jest ich językiem ojczystym.ok. 7 mln stanowią obywatele innych krajów, mieszkający na stałe w RFN: Turcy (1,7-2 mln), przedstawiciele narodów byłej Jugosławii (ok. 1 mln), Włosi (0,5 mln), Polacy (ok. 0,4 mln), Austriacy (0,2 mln) i inni.W Niemczech istnieją ponadto stosunkowo nieliczne historyczne mniejszości etniczne. Północ, kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn zamieszkują Duńczycy, Dolną Saksonię i Szlezwik-Holsztyn Fryzowie, a Saksonię i Brandenburgię – Serbołużyczanie, a cały teren Niemiec Cyganie (Sinti i Romowie).
2010-03-24T17:04:39+01:00
Niemcy to jeden z nielicznych krajów na świecie,gdzie więcej jest małżeństw bezdzietnych niż tych z jednym lub dwojgiem dzieci. Zaledwie jedna na 12 niemieckich rodzin ma więcej niż dwoje dzieci. Niemcy są drugim pod względem liczby ludności krajem Europy. Mieszka w nich około 82 mln ludzi. Poważnym problemem społecznym państwa jest utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny. konsekwencją tego zjawiska jest postępujące starzenie się społeczeństwa i niekorzystna struktura wiekowa. Osoby powyżej 65 roku życia stanowią niemal 20% mieszkańców Niemiec.