Odpowiedzi

2010-03-24T17:16:39+01:00
Walki o seniorat:
Władysław (zwany później Wygnańcem) dążył do zjednoczenia ziem, co wywołało opór Kościoła, możnych i braci (tzw. "bunt juniorów"). Nieudana próba przy pomocy książąt ruskich utrzymania władzy - wygnanie w 1146 roku.
W 1157 roku Fryderyk I Barbarossa wyprawił się na Bolesława Kędzierzawego w celu przywrócenia na tron Władysława Wygnańca; Bolesław złożył hołd lenny w Krzyszkowie obok Poznania, pozostał na tronie, a synowie Wygnańca uzyskali zapewnienie władzy na Śląsku. W 1773 roku potwierdzono ten układ poprzez ponowną interwencję cesarza.