×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

1. Zakreśl poprawną formę:

a) Every summer we <are going/go> to Weymouth
b) At the moment, my mother <is looking/looks> for a holiday on the Internet
c) My father usually <is coming/comes> home at about half past six. But today he <is working/works> longer
d) *Where <do you go/are you going>, Alex?
*To the library. <Are you coming/Do you come>, too?
*Yes, I am.
e) *Laura, <do you play/are you playing> a computer game? It's time for bed!
*Nom, Mum, I <'m not playing/don't play> a game. I <'m finishing/finish> my homework.

2. Uzupełnij zdania. Napisz podane czasowniki w czasie PRESENT SIMPLE lub PRESENT CONTINUOUS.
a) This is Mrs Parker. She (...) wonderful cakes. Look, she (...) a chocolate cake now. (MAKE)
b) (...) you (...) Rebecca again? You (...) her every day! (PHONE)
c) At the moment, (...) in my diary. I (...) in it every week. (WRITE)
d) My brothers always (...) me with my homework. At the moment, I (...) him with his English! (HELP)
e) (...) you (...) basketball today? Yes, I (...) every week, with the school team. (PLAY)

3. Uzupełnij zdania. Napisz podane czasowniki w czasie PRESENT SIMPLE lub PRESENT CONTONUOUS.
a) I am at the Dolphin Park today! Every day at nine o'clock, the park keepers .... (FEED) the dolphins. The dolphins always.... (EAT) fish. I.... (THROW) a fish to a dolphin now. Look! It.... (JUMP) and.... (CATCH) the fish.
b) We.... (GO) on holiday every year. We're in Africa, in a wildlife park now. We .... (SIT) in the car and .... (WATCH) some giraffes. They .... (EAT) leaves.
c) At the moment, we .... (LEARN) about frogs. We are on a class trip to the park today. This is my friend, Felix. He .... (DRAW) a frog. It .... (CATCH) an insect for its lunch!
2

Odpowiedzi

2009-10-29T08:46:01+00:00
1.
a) go
b) is looking
c) comes / is working
d) are you going / are you coming
e) are you playing / I'm not playing / I'm finishing my homework

2.
a) makes / is making
b) Are you phoning / phone
c) I am writing / I write
d) helps / I'm helping
e) Are you playing / I play

3.
a) feed / eat / I'm throwing / It is jumping and catching
b) go / are sitting / watching / are eating
c) are learning / is drawing / is catching
1 1 1
2009-10-29T09:37:44+00:00
1.
a) go
b) is looking
c) comes, is working
d) are you going, are you coming
e) are you playing, I'm not playing, I'm finishing my homework

2.
a) makes / is making
b) Are you phoning l/ phone
c) I am writing /I write
d) helps / I'm helping
e) Are you playing / I play

3.
a) feed, eat, I'm throwing, It is jumping and catching
b) go, are sitting, watching, are eating
c) are learning, is drawing, is catching
1 1 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci