Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T10:51:11+01:00
- konkurencja powoduje wykształcanie nowych zdolności i umiejętności w celu prześcignięcia innych organizmów w drodze do osiągnięcia celu
- wytworzenie mechanizmów np. wśród roślin, które spowodują śmierć konkurencyjnych organizmów (Niektóre gatunki zatruwają podłoże substancjami allelopatycznymi )
- współzawodnictwo powoduje większą motywację organizmu do tego, by był bardziej wytrzymały i poszukiwał lepszych rozwiązań
- współzawodnictwo powoduje tez zanikanie mechanizmów, które nie są potrzebne do osiągnięcia celu - organizm usuwa je po to, by nie tracić energii na utrzymywanie
- konkurencja powoduje też to, że organizmy wykształcają u siebie nowe cechy osobnicze, które potem są przekazywane potomstwu
- pewne cechy ułatwiają konkurencję o zasoby, są korzystniejsze w danych warunkach środowiska niż inne cechy.
- osobniki bardziej dostosowane mają większe szanse przeżycia i wydania na świat potomstwa niż osobniki mniej dostosowane, dlatego też organizmy dążą do zwiększenia swoich szans

Wszystkie powyższe składają się na to, że organizmy udoskonalają się, przez co ewoluują
5 3 5