Ile stopni ma każdy z zaznaczonych kątów, jeśli wiadomo, że suma kątów x i u jest o 180stopni mniejsza od sumy kątów y i z?
(Kąty y i z to kąty rozwarte, a x i u - ostre).
Nie rozumiem tego, dlatego proszę o wyjaśnienie (nie wiem jak obliczać wartość dwóch niewiadomych). Potrzebuję na dzisiaj, z góry dzięki! :)
UWAGA!
Mowa tu o kątach wierzchołkowych.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:42:51+01:00
Katy wieszcołkowe maja 360 stopni
360 podzielic na 4
bo sa 4 katy wyjdzie ci 90 kazdy
od 2 katów odejmij oddzielnie 45 razem 90
i dodaj to oddzielnie do dwóch katów
czyli 45 plus 90 i drugi tak samo
x=45
u=45
y=135
z=135