Z.1 Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego:
a) 6x+ 2 dla x =2
b) 7c-2d+3 dla c=0,3,d=1
c) 5a+3 dla a =0,4

z.2 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych, a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla x=-5,y=3 i z =-1
a) 7x+3y+6x+2
b) 8+4z+6x+10z
c) 7x+3y+8x+9y

2

Odpowiedzi

2010-03-24T18:23:34+01:00
Zad 1.
a) 6*2+2=14
b) 7*0,3-2*1+3=2,1-2+3=3,1
c) 5*0,4 +3=2+3=5

zad 2.
a) 13x+3y+2=13*(-5)+3*3+2=-65+9+2=76
b) 8+14z+6x=8+14*(-1)+6*(-5)= 8-14-30=-36
c) 15x+12y=15*(-5)+12*3=-75+36=-39
2010-03-24T18:28:59+01:00
A) 6x+ 2 dla x =2
6×2+2=12+2=14
b) 7c-2d+3 dla c=0,3,d=1
7×0,3-2×1+3=2,1-2+3=0,1+3=3,1
c) 5a+3 dla a =0,4
5×0,4+3=2,0+3=5,0
a) 7x+3y+6x+2=13x+3y+2=13×(-5)+3×3+2=-65+9+2=-54
b) 8+4z+6x+10z=8+14z+6x=8+14×(-1)+6×(-5)=8+14+(-30)=22-30=-8
c) 7x+3y+8x+9y =10x+12y=10×(-5)+12×3=50+36=86