Wypisz po trzy przykłady pozytywnych i negatywnych znaczeń glonów w przyrodzie i trzy przykłady negatywnych i pozytywnych znaczeń grzybów w życiu człowieka.

Zad. 2. proces oddychania dostarcza bakteriom........... niezbędnej do życia. jako jedne z nielicznych organizmów mogąone oddychać zarówno tlenowo jak i.......... Fermantacja polega na rozkładzie substancij organicznych bez udziału............... . Bakterie oddychające w ten sposób sąwykorzystwane przez człowieka wykorzystywane na przykłąd do produkcij................ , ........... i .................. . Zw względu na sposód odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i.............. . bakterie.............chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziłem energii słonecznej, przeprowadzają........................ .

3

Odpowiedzi

2009-10-29T15:38:35+01:00
Energii
beztlenowo
tlenu
jogurtów, alkoholu i kiszonek
cudzożywne
cudzożywne
fotosyntezę
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T15:40:17+01:00
Proces oddychania dostarcza bakteriom ENERGI niezbędnej do życia. jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i BEZTLENOWO. Fermantacja polega na rozkładzie substancij organicznych bez udziału TLENU. . Bakterie
oddychające w ten sposób są wykorzystwane przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ŚMIETANY , KEFIRÓW i OGÓRKÓW KISZONYCH . Zw względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i CUDZOŻYWNE . Bakterie CUDZOŻYWNE czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem
innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają FOTOSYNTEZE .


Wystarczyło trochę poczytać! ;D
2009-10-29T15:45:51+01:00
GLONY:
+plechy niektórych glonów morskich, bogate w białka, witaminy i sole mineralne, służą ludziom jako pokarm lub dodatek do pasz dla zwierząt
+glony są ważnym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu, np. krasnorosty służą do produkcji substancji żelującej używanej do nadawania odpowiedniej konsystencji, kosmetykom, produktom sporzywczym i lekom.
- masowo pojawiające się glony plaktoniczne powodują zatykanie się rurociągów oraz zainstalowanych w nich urządzen filtracyjnych


GRZYBY:
+ są używane jako dodatek do potraw, dostarczają witamin i soli mineralnych
+są stosowane w produkcji serów, wina i piwa oraz w piekarnictwie
+ są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, m.in. pędzlak jest źródłem antybiotyku -penicyliny
-powodują psucie się produktów żywnościowych , niszczenie m.in. drewna, skóry, wełny, bawełny
-wywołują schorzenia u ludzi, a także u roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych.

2.
energii, beztlenowo, tlenu, antybiotyków, serów i napojów mlecznych , cudzożywne, pasożytnicze, fotosyntezę.