Odpowiedzi

2010-03-24T19:28:45+01:00
Dziewięćsił, wydmy, piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, turzyce, bór bażynowy, olsy, buczyna pomorska, kostrzewa leśna, widłak torfowy, mikołajek nadmorski, zimoziół północny, rosiczka okrągłolistna, storczykowate, turzyca piaskowa, długosz królewski, poryblin jeziorny, malina moroszka, smardz, purchawica olbrzymia, szmaciak gałęzisty i sromotnik bezwstydny, łabędzie, mewy, kaczki, perkozy, łyski i rybitwy, bataliony, bekasy, kuliki, czaple i żurawie, bielika, rybołowa i sowy, skoczogonkami, lisa, gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra, daniela, foki i morświny,