W międzyszkolnych zqwodach sportowych wzięło udział czterdziestu uczniów z trzech gimnazjów. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 liczyła o 30% więcej uczniów niż reprezentacj Gimnazjum nr 2,a reprezentacja Gumnazjum nr 2 o siedmiu uczniów mniej niż reprezentacj Gimnazjum nr 3. Jak liczne były reprezentacje poszczególnych ggimnazjów?
prosze podać obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T11:50:11+01:00
Gimnazjum nr 1- (z-7)+0,3(z-7)=z-7+0,3z-2,1=1,3z-9,1
Gumnazjum nr2- z-7
Gimnazjum nr 3- z

z+z-7+1,3z-9,1=40
3,3z=56,1
z=17

Gimnazjum nr 1- 1,3*17-9,1=22,1-9,1=13
Gumnazjum nr2- 17-7=10
Gimnazjum nr 3- 17

13+10+17=40