Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:11:10+01:00
Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Art. 10. 1. Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.


Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym


Krótko mówiąc wynalazek 20 , baza danych 15 , a wzór użytkowy 10

Wyżej są na to dowody bo to są opie z przepisów prawnych

8 4 8